Top 10 và Top 20 Great Grammar for Great Writing

Top 10 và Top 20 Great Grammar for Great Writing


Trong IELTS Writing, ngữ pháp là một phần khá quan trọng và không thể bỏ qua. Vì nó ảnh hưởng nhiều đến ngữ cảnh liên quan đến topic của bài viết. Từ đó ảnh hưởng nhiều đến điểm số của các bạn. Với tên gọi khá “báo chí”, bộ sách hướng đến cải thiện ngữ pháp cho người học. Để học viên nắm chắc phần này tránh mất điểm đáng tiếc trong phần thi Writing.

Bộ sách chỉ có 2 quyển với cùng được biên soạn bởi 3 tác giả. Bao gồm: Top 10 Great Grammar for Great Writing và Top 20 Great Grammar for Great Writing. Các tác giả đã chọn lọc ra những chủ điểm ngữ pháp quan trọng và cần thiết nhất. Đặc biệt hữu ích đối với kỹ năng IELTS Writing của các bạn.

Xem thêm trọn bộ tài liệu Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1&C2.

Xem thêm trọn bộ tài liệu Cambridge Grammar in Use.

Xem thêm tài liệu Just Enough English Grammar Illustrated.

Sau đây Nest xin review từng quyển nhé.

Top 10 Great Grammar for Great Writing

Tên gọi của quyển tài liệu sẽ tương ứng với số lượng bài học về ngữ pháp trong sách. Cấu trúc nội dung bao gồm 10 Chapter:

1. Parts of Speech;

2. Review of Verbs;

3. Nouns and Articles;

4. Subject-Verb Agreement;

5. Modals;

6. Prepositions;

7. Adjectives;

8. Sentence Patterns with Verbs, Adjectives, and Adverbs;

9. Sentence Types;

10. Common Grammar Errors;

Nội dung mỗi bài học liên quan đến các vấn đề về ngữ pháp trong văn viết khác nhau. Đầu tiên, tác giả sẽ định nghĩa và nêu ra những lưu ý về vấn đề ngữ pháp đó. Sau đó còn đưa ra những ví dụ cụ thể bằng những mẫu câu thường sử dụng trong bài Viết. Trong đó highlight hoặc in đậm rõ ra những keyword sử dụng loại ngữ pháp đó trong mẫu câu. Các lưu ý bao gồm những cách dùng từ, cách đặt câu mà các bạn nên tránh.

Sau phần lý thuyết và chủ điểm bài học sẽ có rất nhiều bài tập để các bạn thực hành. Bài tập trong mỗi Chapter khá nhiều nhưng chủ yếu là điền vào chỗ trống. Điều này rèn luyện cho các bạn khả năng ghi nhớ cách áp dụng chúng vào phần Writing tốt hơn. Cuối sách còn bổ sung thêm cho các bạn Irregular Verbs Form, Capitalization và Punctuation. Phần đáp án sẽ được tổng hợp trong một file riêng đi kèm với tài liệu.

Tải tài liệu Top 10 Great Grammar for Great Writing tại đây.

Top 20 Great Grammar for Great Writing

Cấu trúc nội dung của quyển tài liệu này khá giống với quyển Top 10. Tuy nhiên được chia ra thành nhiều chủ điểm bài học hơn. Dù trong đó sẽ có nhiều chủ điểm ngữ pháp giống với quyển trước. Bao gồm:

1. Nouns;

2. Articles: a, an, the;

3. Pronouns and Possessive Adjectives;

4. Verb Tense;

5. Problems with Verb Tenses

6. Subject – Verb Agreement;

7. Prepositions;

8. Word Forms;

9. Modals: Present, Past, Future;

10. Gerunds and Infinitives;

11. Passive Voice and Participial Adjectives;

12. Conditionals;

13. Word Order and Word Combination;

14. Adjectives Clauses and Reductions;

15. Adverb Clauses and Reductions;

16. Noun Clauses;

17. Better Sentence: Variety, Fragments, Run-ons, and Comma Splices;

18. Parallel Structure;

19. Confusing Words and Structures;

20. Editing It All Together;

Với 19 Chapter về các vấn đề ngữ pháp và 1 Chapter tổng hợp, bài tập rèn luyện sẽ nhiều hơn và phong phú hơn. Sách cũng bổ sung thêm cho các bạn Parts of Speech, Comparative and Superlative Forms of Adjectives and Adverbs, Irregular Verb Forms, Logical Connectors: Conjunctions and Transitions.

Tải tài liệu Top 20 Great Grammar for Great Writing tại đây.

Chúc các bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *